1925_Duinoord_Zeegse_C

Zeegse, Paviljoen Duinoord, foto 1925
 
KLAAS WOLDRING EN HET PAVILJOEN DUINOORD
 
Klaas Woldring werd geboren te Kolham in 1877 als zoon van een kleine landbouwer. Hij trouwde in 1904 Hendrikje (Henny) Boerma uit Hoogkerk. Haar ouders hadden een café in Groningen aan het Noorderplantsoen. Mogelijk was dat de reden dat ook Klaas en Henny een café begonnen op de hoek Pelsterstraat /Nieuwstad in Groningen. De keuze van een naam voor dit café was simpel; Als fervent jager kwam lag voor Klaas maar een naam voor de hand: Diana, de godin van de jacht. De cliënten  waren veelal jagers en veeboeren, die na hun wekelijks bezoek aan de veemarkt een afzakkertje namen in café Diana. Klaas en Henny kregen twee kinderen; Sievert (Siep) in 1905 en Albertje (Zus of Alie) in 1907. Café Diana was zo succesvol, dat Klaas in 1924 al besloot de zaak te verkopen en te gaan rentenieren in de provincie en zich uitsluitend te  wijden aan de jacht en het fokken van jachthonden.
 
Op 10 januari 1925 kocht Klaas voor Fl.470 een stuk grond aan de Spoorstraat in Vries-Zuidlaren, waar nog datzelfde jaar Huize “Henny” werd gebouwd. Het was de eerste burgerwoning die daar werd gebouwd, voor de som van Fl.7000. Klaas was in zijn element, maar voor echtgenote Henny en dochter Zus lag dat iets anders. Het leven in de stad was vol van uitdagingen geweest, in Drenthe bleek er weinig meer te doen dan wandelen met de honden. Tijdens een van die wandelingen, in Zeegse, boog Henny zich mismoedig naar de grond en liet het fijne duinzand langs haar vingers glijden. Zie je€, zei ze, waardeloos, je kunt er nog geen aardappel op verbouwen€. Nee€ antwoordde Zus, maar het is hier heel mooi en voor recreatie zou dit gebied wel geschikt kunnen zijn. Hierop werd voortgeborduurd en zo werd, met lauwe instemming van Klaas, een stuk van het duinlandschap van Zeegse aangekocht, waarop nog in hetzelfde jaar de eerste versie van Duinoord€ verrees. Het was een vierkant paviljoen met gallerij rondom. Er waren 24 tafeltjes, in eerste instantie met ijzeren stoeltjes, maar die werden al gauw vervangen voor houten- en rieten exemplaren. Men schonk koffie, thee, limonade en bier. Hoewel het paviljoen in het zomerseizoen een doorslaand succes bleek bij dagjesmensen uit Groningen en Assen, die en masse met de fiets erop uit trokken, bleef Klaas zijn twijfels houden. Hij had zich een renteniersleven voorgesteld en werk kwam in de definitie daarvan niet voor. Gedurende de tweede helft van de jaren twintig probeerde hij diverse malen Huize Henny en Duinoord te verkopen. Klaarblijkelijk lukte dit niet en uiteindelijk legde hij zich neer bij zijn lot. De beide dames genoten echter zichtbaar. Henny runde de zaak, terwijl Zus en Siep met vrienden uit Zuidlaren een bandje vormden, dat in de weekends in Duinoord optrad. Deze band was het ook die het orchestrion van de Gouden Leeuw in Zuidlaren verving en daarmee de opmars van deze dancing inluidde.
 
Al in 1930 moest worden uitgebreid, de veranda’s werden verbreed en omdat de afstand tussen huis en Duinoord in het zomerseizoen te groot werd geacht, bouwden Klaas en Henny een tweede huis naast het paviljoen. Klaas werd voorzitter van de buurtvereniging Vries-Zuidlaren en bleef dat vele jaren. In 1940 nam hij deel in een commissie ter voorbereiding van de electrificatie van Zeegse. Na 1941 werd Duinoord gesloten tot 1945. Na de oorlog probeerde men nog even op de oude voet door te gaan, maar was nu 70 en voor hem was het genoeg geweest. De opstallen werden gesloten en uiteindelijk in 1954 verkocht aan de familie Daamen, die de vaart er weer in brachten en het uitbouwden tot het latere Golden Tuliphotel Drenthe, nu Hotel De Zeegser Duinen. Klaas en Henny verkochten ook hun huis aan de Spoorstraat en betrokken een aanleunwoning van Kornoeljehof in Vries, waar hij in 1966 overleed. Henny stierf in 1975.
 
bron: L.A. Ocken (kleinzoon van Klaas Woldring)
1927__abt__Siep_and_Zus_the_musicians__Het_eerste_Strijkje_C
Zeegse, Paviljoen Duinoord, het eerste Strijkje dat optrad op Duinoord, Siep en Zus, foto 1927
bron: L.A. Ocken (kleinzoon van Klaas Woldring)

1927_Huize_Henny__Vries-Zuidlaren_C

Zeegse, Spoorstraat Vries-Zuidlaren, Huize Henny, zie ook bovenstaande tekst, foto 1927
bron: L.A. Ocken (kleinzoon van Klaas Woldring)

1930__abt__Paviljoen_Duinoord_Zeegse_C

Zeegse, Paviljoen Duinoord, foto 1930
Duinoord was al heel vroeg een trekpleister van jawelste. Op de fiets kwamen de bezoekers van heinde en ver.
bron: L.A. Ocken (kleinzoon van Klaas Woldring)
1934_Klaas_Woldring__Duinoord_C
Zeegse, Klaas Woldring, oprichter Paviljoen Duinoord, foto 1934
bron: L.A. Ocken (kleinzoon van Klaas Woldring)
1935_Duinoord__hoofdkelner_Thys_C
Zeegse, Paviljoen Duinoord, hoofdkelner Thys, foto 1935
bron: L.A. Ocken (kleinzoon van Klaas Woldring)

1940__abt__Klaas_Woldring_voor_het_huis_bij_Duinoord_C

Zeegse, Klaas Woldring voor het huis bij Paviljoen Duinoord, foto 1940
bron: L.A. Ocken (kleinzoon van Klaas Woldring)

1942_Duinoord__closed_for_the_duration_C

Zeegse, Paviljoen Duinoord, foto 1942
bron: L.A. Ocken (kleinzoon van Klaas Woldring)
1962_Klaas_Woldring_door_RAO_C
Zeegse, Klaas Woldring, foto 1962
bron: L.A. Ocken (kleinzoon van Klaas Woldring
img454_525
Zeegse, Paviljoen Duinoord, jaartal vermoedelijk ergens voor de oorlog
Duinoord was al heel vroeg een trekpleister van jawelste. Op de fiets kwamen de bezoekers van heinde en ver.
bron: collectie L.Klimp

zeegse paviljoen met fietsen_800

Zeegse, Paviljoen Duinoord, jaartal vermoedelijk ergens voor de oorlog
img179
Zeegse, Zandverstuiving, foto 1958
img28102
Zeegse, Zandduinen, jaartal onbekend

zeegse duinen _1956

Zeegse, Zandduinen, foto 1956

zeegse duinoord 1959_800

Zeegse, Paviljoen Duinoord, foto 1959

Zeegse Duinoord_800

Zeegse, Paviljoen Duinoord, jaartal onbekend

img149

Zeegse, Zandverstuiving, foto 1959

Zeegse duinoord 1960_525

Zeegse, Paviljoen Duinoord, foto 1960

img456_525

Zeegse, Paviljoen Duinoord, jaartal onbekend.

img146

Zeegse, Hotel Duinoord, jaartal 1961

Zeegse duinoord 1965_525

Zeegse, Paviljoen Duinoord, foto 1965

img14702

Zeegse,Hotel Duinoord, jaartal 1981